KATEGORI
1 Johan
2 Naib Johan
3 Ketiga
   
  ANUGERAH KHAS
4 Anugerah Inovasi ICT
5 Anugerah Inovasi Proses
6 Anugerah Inovasi Teknikal
7 Anugerah Inovasi Kaedah Pengajaran & Pembelajaran
8 Anugerah Penjimatan Kos Sebenar
9 Anugerah Penjanaan Kos Sebenar
10 Kumpulan Inovatif dan Kreatif Berpotensi Terbaik
11 Anugerah Fasilitator Terbaik
12 Anugerah Dokumentasi Terbaik
13 Anugerah Persembahan Terbaik
14 Anugerah Pembentang Lelaki Terbaik
15 Anugerah Pembentang Wanita Terbaik
16 Anugerah Khas Juri Kumpulan Baharu Berpotensi