• Untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada staf yang terlibat dalam KIK dengan memberi peluang kepada KIK membuat persembahan.
  • Untuk membuktikan dan memberi keyakinan kepada warga UiTM bahawa KIK boleh dilaksanakan di UiTM; dan
  • Untuk meyakinkan bahawa KIK adalah salah satu mekanisma pengurusan penting bagi menyemarak value creation untuk menjana kegemilangan UiTM.
  • Konvensyen ini juga merupakan salah satu forum memilih KIK yang layak untuk dicalonkan mewakili UiTM ke konvensyen KIK anjuran organisasi luar di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.